Raport

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.
Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r.

Model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym definiuje Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta w 2015 przez 193 państwa ONZ, w tym Polskę. Obejmuje ona 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

Poznaj NASZ RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

- kompleksowy dokument, w którym podsumowujemy dotychczasowe sukcesy i planujemy kolejne, ambitne działania na rzecz realizacji celów wyznaczonych w Agendzie ONZ.

Pobierz raport