Jak powstaje cukier Diamant?

Od 2010 aż o 37%
wzrosła powierzchnia,
na której stosujemy
uprawę pasową
Pozyskujemy o 10% cukru z tego samego areału więcej niż w 2010!
Od 2004 do 2016 zmniejszyliśmy użycie mineralnych nawozów azotowych aż o 34%!

Uprawiamy

Wszystko zaczyna się od
nasiona, które trafią do gleby.
Współpracujemy z ok. 8.000 plantatorów z Wielkopolski i Mazowsza, których wspieramy w zakresie zaopatrzenia
w nasiona o jakości weryfikowanej przez niezależne, renomowane laboratorium. Naszym plantatorom zapewniamy nasiona odmian buraków, które zostały wyhodowane w naturalny sposób -
bez technologii GMO.

X
X

Ilość stosowanych nawozów ograniczamy
do absolutnego minimumn

i dobieramy w taki sposób, aby wyeliminować wpływ na organizmy pożyteczne – mikroflorę gleby i pszczoły. Cel? Bioróżnorodność w otoczeniu naszych pól!

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy premiować
plantatorów dostarczających buraki z niską
zawartością azotu α-aminowego.

By nasiono stało się piękną rośliną, potrzebuje gleby najwyższej jakości. To dlatego stawiamy na UPRAWĘ PASOWĄ.

Nasze maszyny za jednym przejazdem
przygotowują glebę do
siewu, sieją nasiona
buraka i nawożą glebę.

Uprawa pasowa to mniej spalin,
ograniczenie erozji wietrznej i wodnej
gleby oraz lepsze wykorzystanie
nawozów mineralnych, a co za tym
idzie, ograniczenie ryzyka
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych
i podziemnych.

Gdy słońce i woda zrobią
swoje, a nasiono wykiełkuje,
potrzebuje troskliwej opieki...

BLISKO WSPóŁPRACUJEMY

z instytucjami badawczymi, uniwersytetami
i związkami plantatorów buraka cukrowego.
Dzięki temu pozyskujemy cenną wiedzę,
którą dzielimy się z naszymi plantatorami.

STOSUJEMY NARZĘDZIA MONITORUJĄCE CHOROBY ROŚLIN I WYSTĘPOWANIE SZKODNIKOW.
Dzieki temu zapewniamy mniejsze zużycie środków ochrony roślin, lepszą jakość buraków i brak zanieczyszczenia środowiska.

By nasi plantatorzy mogli stale się rozwijać, zapewniamy im merytoryczne
wsparcie i dostęp do wiedzy. Jest to działanie niezbędne do efektywnej i minimalnie
wpływającej na środowisko produkcji rolniczej.